Listopad 2018

Hranice

8. listopadu 2018 v 20:00 | Bonneris

Změna je obecné označení pro pozorovatelný, měřitelný nebo kvantifikovatelný rozdíl ve

stavu nebo vlastnosti nějaké entity v určité vztažné soustavě. (wiki)

Definice je celkem složitá na pochopení na první přečtení. Co je ale ještě těžší než nějakou definici toho slova pochopit je samotnou změnu udělat.

Člověk je obecně vzato tvor pohodlný. Máme rádi teplé místečko, kam se můlžeme po dlouhém dni schovat, udělat si kafe nebo horký čaj a přečíst si pěknou knížku. Co se ale stane. když vás nějaké okolnosti přinutí nějakou velikou změnu provést?

Jsou dva typy lidí:

1. Lidé, kteří ztuhnou, když se blíží změna - takoví lidé jsou většinou zaskočení, neví jak reagovat. Stojí na místě a nevědí kam uhnout. Něco jako když se na vás řítí auto, vy se na něj díváte a jste tak ochromeni strachem, že zkoprníte, zaváháte a je po vás.

2. Lidé, kteří když vidí, že se blíží změna, vrhnou se do ní po hlavě. Aktivně zkoumají možnosti, rozhodují se rychle, i když někdy špatně, ale ono to nakonec vždycky nějak dopadne.